Reptes Cooperatius


Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions d’ús següents:


1. Titularitat i propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web són propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb CIF G -08944944 i domicili social al c\ Premià, 15 08014 de Barcelona. Per això, qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial.


2. Política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal

Quan l’usuari dona les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis de registre, està autoritzant expressament la Confederació de Cooperatives de Catalunya al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de servei segons s’especifica en el text inclòs en el formulari de contacte. En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, s’informa als usuaris de la pàgina web www.reptescooperatius.coop que totes les dades personals que donin a través seu o mitjançant l’enviament de correus electrònics a l’adreça info@reptescooperatius.coop s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. La finalitat amb què seran tractades aquestes dades, recollides en el formulari de registre, serà la de registrar la informació de contacte d’usuaris que vulguin participar en la iniciativa Reptes cooperatius, de manera que se’ls permetrà accedir a tot el material educatiu disponible al web, així com participar en els esdeveniments o activitats que s’hi ofereixin. Amb l’emplenament dels formularis esmentats o amb l’enviament d’un correu electrònic, l’usuari autoritza que les seves dades siguin tractades amb les finalitats que s’han indicat abans. L’usuari haurà d’emplenar tots els camps del formulari per poder-lo enviar. L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat, exactitud i actualització de les dades que ha donat. En el supòsit que, a través de l’emplenament del formulari esmentat o l’enviament de correus electrònics a l‘adreça electrònica abans indicada, l’usuari donés dades de tercers, aquest garanteix que està facultat legítimament per donar aquestes dades i que ha informat a l’interessat de la cessió de les seves dades i n’ha sol·licitat el consentiment, responsabilitzant-se de l’incompliment d’aquestes obligacions. La Confederació de Cooperatives de Catalunya no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense el previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que ell mateix hagi sol·licitat. L’usuari, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Confederació de Cooperatives de Catalunya mitjançant un correu electrònic a info@reptescooperatius.coop, per correu postal al c/ Premià, 15 08014 de Barcelona o trucant al 93 332 36 82. Aquesta política de privacitat podrà ser modificada per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de la normativa aplicable que en cada moment resultin oportunes. En aquest cas, la Confederació de Cooperatives de Catalunya anunciarà els canvis, i indicarà clarament i amb l’antelació necessària les modificacions efectuades, i sol·licitarà, en cas que calgui, l’acceptació d’aquests canvis per part de l’usuari.

 UNA INICIATIVA DE:

Generalitat de Catalunya

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AESCAT COOPCAT

PRODUÏDA PER LES
COOPERATIVES

Nusos Eduxarxa


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant les dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies